www.gramar.ro

GRAMAR DISTRIBUȚIE S.R.L.
 

Cuprins:

 1. Dispoziții generale

 2. Detalii despre compania noastră

 3. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

 4. Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

 5. Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor

 6. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.

 7. Cum colectăm datele

 8. Securitatea informațiilor

 9. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European

 10. Drepturile dvs. asupra datelor personale

 11. Confidențialitatea minorilor

 12. Principii ale politicii

 13. Modificări

 

1. Dispoziții generale

1.1 Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societății Gramar Distribuție SRL (în continuare „Societatea”). Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidențialitate, integritate şi transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră.

1.2 Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport cu specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

1.3 Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

1.4 Toți utilizatorii au acces gratuit pe website-ul www.gramar.ro cu condiția respectării acestei politici de confidențialitate. Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor – GDPR (Regulament (EU) 2016/679).

 

2. Detalii despre compania noastră

2.1 Gramar Distribuție SRL este o societate română, cu sediul în Mun. București, str. Podul Giurgiului nr. 2, sector 5, București, înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. J40/4129/2014, CUI: RO33013821, e-mail office@gramar.ro.

2.2 Compania acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii de internet www.gramar.ro (în continuare „Site- ul”).

2.2 Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului i le furnizează.

 

3. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

Momentul prelucrării

Data prelucrată

Scopul prelucrării

Perioada de retenție

Temeiul prelucrării

Unde se stochează

Transfer

3.1 Accesarea siteului

3.1.1 log-ul serverului web

asigurarea securității rețelei IT

6 luni

respectarea obligațiilor legale - Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 679/2016

Server-ul site-ului de hosting

nu

3.1.2 cookies*

 

 

 

 

 

3.2 Contact prin email

3.2.1 Email și orice alte date de identificare prezente în acesta

Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței. Pentru onorarea comenzilor.

doar atât timp cât vor fi necesare și cel mult un an,în măsura în care nu există caracter litigious al informațiilor

este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b)

în format electronic, pe server

nu

3.3 Contact prin telefon

3.4.1 număr telefon + date furnizate în conversație

Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței

 Nu sunt înregistrate apelurile.

consimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a)

nu

nu

3.4 Contact prin poștă

3.5.1 Toate informațiile furnizate în comunicări poștale

Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței

atâta timp cât este necesar, ce va fi aplicată în mod coroborat cu obligațiile legale stabilite in sarcina noastră.

este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b)

fizic, dulap cheie

nu

3.5 Inscrierea pentru newsletter

3.6.1 Nume, prenume, email

Pentru a trimite newsletter-ul

Până la dezabonare

consimtamantul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).

în format electronic, pe server

nu

3.6 Crearea unui cont pe website

3.7.1 Nume, prenume, email, telefon

înregistrarea și administrarea conturilor de pe website-ul nostru pentru a vă permite să accesați istoricului serviciilor achiziționate și al facturilor și lista de preferințe

doar atât timp cât vor fi necesare / până la ștergerea contului

consimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).

în format electronic, pe server

nu

3.7 Plasarea unei comenzi

nume, prenume, adresa de domiciliu și adresa de livrare, nr. de buletin, e-mail, telefon, adresa de facturare, numele companiei (dacă este cazul) - cod unic de identificare și număr de înregistrare în Registrul Comerțului.

pentru a stabili cine este contractantul și pentru a vă contacta pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din contract, inclusiv trimiterea de chitanțe și confirmări de comenzi.

șase ani de la încheierea exercițiului financiar în care ați plasat comanda, în conformitate cu cerințele Codului Fiscal

necesar pentru executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

în format electronic, pe server

da / nu (dacă da, unde exemplu: furnizor de hosting)

3.8 Acceptul primirii comunicărilor de marketing

email

pentru a primi comunicări de marketing

Până la retragerea consimțământului

consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament)

în format electronic, pe server

da / nu (dacă da, unde exemplu: furnizor de hosting)

 

*3.1.2 pentru mai multe informații despre cookies vă rugăm consultați politica noastră pentru cookies.

 

3.9 Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare

Datele se vor stoca pentru perioada minim necesară îndeplinirii scopului, luând în considerare următoarele:

 • scopul și utilizarea informațiilor dvs. atât în ​​prezent, cât și în viitor (spre exemplu, dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile în baza unui contract cu dvs. sau să vă contactăm în viitor;

 • dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dvs. (cum ar fi orice obligații de păstrare a înregistrărilor impuse de legea sau reglementările relevante);

 • dacă avem orice temei pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dvs.);

 • nivelurile de risc, cost și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informațiilor.

 

3.10 Dacă primim informații despre dvs. din greșeală

Dacă primim din greșeala informații despre dvs. de la o parte terță și/sau nu avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge informațiile dvs.

 

4. Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

Website-ul www.gramar.ro nu colectează date cu caracter sensibil.

 

5. Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor

5.1 Utilizăm mecanisme automate de luare a deciziilor pe website-ul nostru. Nu considerăm că acest lucru are un efect juridic asupra dvs. sau vă afectează într-un mod similar.

5.2 Aveți dreptul să vă opuneți utilizării noastre de mecanisme automate de luare a deciziilor și profilare descrise în această secțiune. Puteți face acest lucru prin renunțarea la cookie-uri și la tehnologii similare, în conformitate cu metoda descrisă în secțiunea relevantă din această politică de confidențialitate. Dacă nu doriți ca noi să vă procesăm adresa IP reală (de obicei adresa IP atribuită de Furnizorul de servicii de Internet) atunci când vizitați site-ul nostru, puteți utiliza o rețea virtuală privată (VPN) sau un serviciu gratuit.

5.3 Puteți afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare (inclusiv baza legală pentru utilizarea lor) și cum să renunțați la acestea în politica privind cookie-urile, disponibilă pe Site.

 

5.4. Mecanisme automate de luare a deciziilor

Mecanismele automate de luare a deciziilor sunt acele mecanisme de luare a deciziilor prin mijloace tehnologice (prin intermediul unei mașini) fără implicarea umană.

 

5.5 Utilizarea mecanismelor automate de luare a deciziilor pentru publicitate

Noi automatizăm afișarea de reclame care conțin produsele și serviciile noastre pe alte website-uri pe care le vizitați prin utilizarea cookie-urilor.

Logica implicată: afișarea automată a anunțurilor către persoanele care au vizitat site-ul nostru duce la creșterea eficienței publicității și este mai economică pentru noi decât afișarea manuală sau alte metode de publicitate.

5.6 Semnificația și consecințele preconizate: cookie-urile vor fi utilizate pentru a recunoaște faptul că ați vizitat site-ul nostru pentru a vă afișa reclame (cu excepția cazului în care ați blocat astfel de cookie-uri) și vor culege informații despre comportamentul dvs. online.

5.7 Cum vă puteți opune: puteți bloca aceste tipuri de cookie utilizând setările browserului. Pentru mai multe informații, consultați politica noastră privind cookie-urile.

 

6. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele dvs. unor părți terțe și orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizăm datele dvs.

6.1 Dezvăluirea datelor dvs. furnizorilor de servicii

6.1.1 Utilizăm o serie de furnizori de servicii care sunt importanți pentru dezvoltarea afacerii și care procesează informațiile dvs. pentru noi și în numele nostru, respectiv:

Furnizori de servicii de e-mail

Furnizorii de servicii IT

Furnizorul (furnizorii) de servicii de găzduire web

Furnizorii de curierat rapid/ Poșta Română

 

6.1.2 Informațiile dvs. vor fi partajate cu acești furnizori de servicii, acolo unde este necesar pentru a vă oferi serviciul pe care l-ați solicitat, indiferent dacă această solicitare este de accesare a site-ului nostru sau pentru a facilita procesului de comandare bunuri și servicii de la noi.

6.1.3 Noi nu afișăm identitatea furnizorilor noștri de servicii în mod public, din motive de securitate și din motive de competitivitate. Dacă totuși doriți informații suplimentare despre identitatea furnizorilor de servicii, vă rugăm să ne contactați direct prin e-mail la adresa office@gramar.ro și vă vom furniza astfel de informații în cazul în care aveți un motiv legitim pentru a solicita acest lucru.

Temeiul juridic pentru prelucrare:
 1. încheierea sau executarea unui contract - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 2. îndeplinirea unei obligații legale - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

 3. interesul legitim - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

Dezvăluirea și utilizarea informațiilor dvs. din motive legale

I. Indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice către o autoritate competentă.

Dacă suspectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi poliția. Ar putea fi cazul, de exemplu, dacă suspectăm comiterea unei fraude sau a unei infracțiuni cibernetice sau dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv pentru prevenirea criminalității sau a activității criminale suspectate (cum ar fi frauda).

II. În legătură cu aplicarea sau aplicarea potențială a drepturilor noastre legale

Vom utiliza informațiile dvs. în legătură cu punerea în aplicare sau cu potențialul de aplicare a drepturilor noastre legale, inclusiv, de exemplu, schimbul de informații cu agențiile de colectare a datoriilor, dacă nu plătiți sumele datorate atunci când sunteți obligat contractual să faceți acest lucru. Drepturile noastre legale pot fi contractuale (în cazul în care am încheiat un contract cu dvs.) sau necontractuale (cum ar fi drepturile legale pe care le avem în temeiul dreptului de autor sau răspunderii civile delictuale).

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor), respective să luăm măsuri pentru a ne asigura drepturile legale.

III. În legătură cu un litigiu sau o procedură juridică sau potențial juridică

Este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dvs. dacă suntem implicați într-un litigiu cu dvs. sau cu o parte terță, de exemplu, fie pentru a soluționa litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: soluționarea litigiilor sau a eventualelor litigii.

IV. Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale

Vom utiliza și procesa informațiile dvs. pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații, dacă primim una.

Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Obligația legală: obligațiile legale de a divulga informații, stabilite în sarcina noastră prin acte normative interne sau internaționale (de exemplu sub forma unui acord internațional pe care România l-a semnat).

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesul legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile unei alte țări și nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obligații.

 

7. Cum colectăm datele

7.1 Colectăm datele dvs. cu caracter personal, în mod direct de la dumneavoastră, spre exemplu, atunci când, ne trimiteți un e-mail, prin intermediul căruia ne solicitați o ofertă/informație sau când ne oferiți datele dvs. pentru încheierea unui contract sau pentru înscrierea la newsletter.

7.2 Colectăm datele dvs. cu caracter personal și în mod automat. Atunci când utilizați serviciile noastre de pe site-ul Companiei, colectăm informații prin intermediul cookie-urilor și prin logarea activității dvs. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați politica de cookies.

 

8. Securitatea informațiilor

8.1 Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

 • partajarea și furnizarea accesului la datele dvs. în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;

 • folosirea serverelor securizate pentru stocarea informațiilor;

 • verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces la informații;

 • utilizarea standardului Secure Sockets Layer (SSL) pentru a cripta orice informații pe care ni le trimiteți prin intermediul oricăror formulare de pe site-ul nostru web;

 • transferăm datele dvs. doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

 

8.2 Transmiterea de informații către noi prin e-mail

Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail sau prin orice altă modalitate), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dvs. ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

 

9. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European (în continuare “SEE”)

9.1 Datele dvs. nu vor fi transferate către țări din afara SEE.

9.2 Garanțiile (protecțiile) utilizate: Clauze contractuale pentru transferul de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către țări terțe - conform articolului 46 alineatul (92) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor.

 

10. Drepturile dvs. asupra datelor personale

10.1 Sub rezerva anumitor restricții, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unei solicitări scrise prin transmiterea unui e-mail către office@gramar.ro:

 • să solicitați acces la informațiile dvs. și informații referitoare la utilizarea și prelucrarea informațiilor dvs.;

 • să solicitați corectarea sau ștergerea datelor dvs.;

 • să solicitați limitarea utilizării datelor dvs.;

 • să primiți informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat și dreptul de a transfera informațiile respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terță parte);

 • să obiectați asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri (pentru mai multe informații, consultați secțiunea de mai jos intitulată "Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri");

 • să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dvs. de a utiliza sau de a prelucra aceste informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului dvs. înainte de momentul la care vă retrageți consimțământul.

 

10.2 De asemenea, puteți depune o plângere legată de prelucrarea datelor dvs. la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

 

10.3 Verificarea identității dvs. în cazul în care solicitați acces la informațiile dvs.

 

10.4 În cazul în care solicitați acces la informațiile dvs., suntem obligați prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informațiile dvs.

 

10.5 Cum vă verificăm identitatea?

10.5.1 În cazul în care dispunem de informații adecvate despre dvs. în baza de date, vom încerca să verificăm identitatea dvs. utilizând aceste informații.

10.5.2 Dacă nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informații sau dacă nu avem informații suficiente despre dvs., este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă putea verifica identitatea înainte de a vă putea oferi accesul la datele dvs.

10.5.3 Vom putea confirma informațiile exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanțele specifice date, dacă și când faceți o astfel de solicitare.

 

10.5 Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unui e-mail către office@gramar.ro:

 • să obiectați la utilizarea sau la prelucrarea informațiilor de către noi pentru a îndeplini o sarcină în interes public sau în interesul nostru legitim, inclusiv la analizarea sau la prezicerea comportamentului dvs. pe baza informațiilor dvs. și

 • să obiectați la utilizarea sau la prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct (inclusiv orice profil pe care îl implicăm în legătură cu acest marketing direct) făcând click pe link-ul de dezabonare sau trimițând un e-mail/sms care conține numai cuvântul "DEZABONARE" ca răspuns la orice comunicare de marketing pe care o trimitem.

 

10.6 Pentru mai multe informații despre modul în care puteți obiecta la utilizarea datelor colectate prin intermediul modulelor cookie și tehnologiilor similare, consultați politica noastră privind cookie-urile.

 

11. Confidențialitatea minorilor

11.1 Prelucrăm date ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani, doar cu acordul reprezentantului legal, pentru desfășurarea în condiții optime a serviciilor contractate de către reprezentanții legali ai minorilor.

11.2 Este posibil să primim informații referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani prin fraudarea sau înșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obține imediat consimțământul reprezentantului legal pentru a utiliza aceste informații sau, dacă nu putem obține acest consimțământ, vom șterge informațiile de pe serverele noastre. Dacă doriți să ne anunțați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 16 ani, vă rugăm să faceți acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa office@gramar.ro.

 

12. Principiile pe care se bazează politica noastră de protejare a datelor:

a) Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

b) Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

c) Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;

d) Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;

e) Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;

f) Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;

g) Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

h) Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

i) Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

 

13. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

13.1 Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

13.2 Modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

 

13.3 Modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau a scopurilor pentru care procesăm informațiile dvs.

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile dvs. pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.